Πολιτιστικό Πάρκο

Πολυχώρος Λυκαβηττός

Αγ. Ισιδώρου 35 & Σαρανταπήχου 5,
Λυκαββητός, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3647200
email: politistikoparko.events@gmail.com
www.politistikoparko.com

Πληροφορίες

Τηλ: 210 3647200
email: politistikoparko.events@gmail.com

Ημερίδα για τα Βιωματικά Προγράμματα
στην
Εκπαίδευση
από τον Πολυχώρο Λυκαβηττού

Η Συμβολή των Βιωματικών Προγραμμάτων στην Εκπαίδευση είναι το θέμα της ημερίδας που διοργανώνει το Πολιτιστικό Πάρκο στις 10 Απριλίου 2017, στις 09:00π.μ. - 15.30μ.μ. στον Πολυχώρο, Λυκαβηττού Αγίου Ισιδώρου 35 & Σαρανταπήχου 5, με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχολικών συμβούλων καθώς και μουσειολόγων .

Η Βιωματική Εκπαίδευση δίνει έμφαση στο σημαντικό ρόλο που παίζει η εμπειρία στη διαδικασία της μάθησης. Τα Βιωματικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα επιδιώκουν την ενεργό συμμετοχή των παιδιών στη μάθηση, θέτοντας στο κέντρο τις διανοητικές και συναισθηματικές αντιδράσεις τους, τις απορίες και τα σχόλιά τους πάνω στο αντικείμενο που διερευνάται. Πλέον, η Βιωματική Εκπαίδευση εισάγεται στα σχολεία, ώστε η μάθηση να αναδύεται μέσα από την επεξεργασία των εμπειριών των ίδιων των μαθητών σε συνδυασμό με τη γνώση που προσφέρει το σχολικό εγχειρίδιο.
Εν κατακλείδι, σήμερα υπάρχουν πολλές βιωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μέσω των οποίων οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να περάσουν από τη θεωρία στη πράξη.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας διαμορφώνεται ως εξής: